Contact Us

516 007 045

Send a massage
Zatoka Komfortu

Contact Us

AFLOPA Nieruchomości 
Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Partyzancka 133
95-200 Pabianice

 

Sales office in Pabianice
2 Zamkowa Street

Mobile: 516 007 007

Open hours:
Monday - Friday: 8:00-17:00

e-mail: sprzedaz@zatokakomfortu.pl

Contact form

* - required fields

Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania informacji o usługach i produktach naszych partnerów lub podmiotów współpracujących. Zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: daneosobowe@aflopa.pl lub na wskazany adres siedziby (Pabianice, 95-200, ul. Partyzancka133/151).

 

Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Aflopa Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Pabianicach (95-200), przy ul. Partyzanckiej 133/151, tel.: +48 42 20 68 476, e-mail: aflopa@aflopa.pl) (Aflopa). W Aflopa powołany został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail daneosobowe@aflopa.pl. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu zwrotnego na Pani/Pana zapytanie. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – także w celu przekazywania informacji o usługach i produktach naszych partnerów lub podmiotów współpracujących, za pomocą wskazanego kanału komunikacji podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Pana/Panią zgoda, która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu nawiązania kontaktu zwrotnego. Wyrażenie dodatkowej zgody marketingowej jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat lub do czasu wycofania zgody. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

  1. zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych,
  2. zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do dotyczących jej danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam przekazane,
  3. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam przekazała oraz - o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany,
  4. zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy,
  5. zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych,
  6. wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość tak, byśmy zaprzestali tego konkretnego przetwarzania – w przypadku przetwarzania na podstawie zgody,
  7. zażądać ograniczenia przetwarzania danych np. na czas rozpatrywania skargi,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: daneosobowe@aflopa.pl lub adres siedziby Aflopa podany powyżej. Odbiorcami przetwarzanych przez Aflopa danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Aflopa.

AFLOPA Nieruchomości 
Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Partyzancka 133
95-200 Pabianice

 

Sales office in Pabianice
2 Zamkowa Street

Mobile: 516 007 007

Open hours:
Monday - Friday: 8:00-17:00

e-mail: sprzedaz@zatokakomfortu.pl

CloseThe www.zatokakomfortu.com web page uses cookie files, which enable and facilitate your use of its resources in accordance with certain rules. Cookie files can be removed or declined by changing your web browser settings. By using the web page you consent the use of cookie according to your browser settings.