SZYBKI KONTAKT DO DORADCY

516 007 007

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Zatoka Komfortu

Regulamin

Witamy Państwa na stronie internetowej Zatoka Komforu, której administratorem jest AFLOPA Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ul. Partyzanckiej 133/151, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000371631, NIP 7312029951 (dalej Aflopa).

Niniejszy dokument (dalej Zasady) reguluje sposób korzystania ze strony internetowej Zatoka Komfortu. Prosimy Państwa o zapoznanie się z Zasadami przed przystąpieniem do dalszego korzystania ze strony internetowej Zatoka Komfortu, a także o ścisłe przestrzeganie. 

§1

 PRAWA AUTORSKIE I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Na stronie internetowej Zatoka Komfortu zamieszczone są materiały, w tym tekst, fotografie, wizualizacje, rysunki i inne obrazy oraz materiały dźwiękowe. Wszystkie te materiałysą chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej. Wszelkie prawa autorskie i pozostałe prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie należą albo do Aflopa lub zostały przekazane Aflopa na mocy licencji udzielonej przez właściciela lub właścicieli tych praw, by umożliwić wykorzystanie tych materiałów w ramach strony internetowej Zatoka Komfortu.

Informujemy, że kopiowanie (czy to w postaci wydruku papierowego, przechowywania na dysku, ściągania lub w jakikolwiek inny sposób), dystrybuowanie (w tym dystrybuowanie kopii), nadawanie, zmienianie, wprowadzanie modyfikacji w jakikolwiek sposób lub wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie internetowej Zatoka Komfortu stanowić będzie naruszenie praw autorskich lub praw własności przemysłowej przysługujących Aflopa. Prosimy wobec tego o powstrzymanie się od tego typu działań.

§2

POGLĄDOWY I INFORMACYJNY CHARAKTER MATERIAŁÓW NA STRONIE

Podkreślamy, że informacje zawarte na stronie Zatoka Komfortu mają wyłącznie charakter informacyjny i poglądowy. Przedstawione na stronie wizualizacje, plany mieszkań, zdjęcia budynku, mieszkań czy otoczenia mogą odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu i nie należy się na nich opierać podczas podejmowania jakichkolwiek decyzji. Proszę nie traktować tych materiałów i informacji jako wiążącej oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Aflopa nie będzie ponosić odpowiedzialności za Państwa decyzje i działania podjęte w oparciu o treści znajdujące się na stronie internetowej Zatoka Komfortu.

Specjalnie na potrzeby Zatoki Komfortu nasz długoletni partner - firma Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przygotował informację prawną zawierającą skondensowany zbiór przepisów i zasad przedstawiających istniejące możliwości zwrotu podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu apartamentu.

Zastrzegamy, że przedmiotowa informacja ma charakter wyłącznie ogólny oraz, że ani Aflopa Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. komandytowa ani Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. nie gwarantują, że stanowisko organu podatkowego w konkretnej, indywidualnej sprawie będzie zgodne z  jej treścią. Ani Aflopa Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. komandytowa ani Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu skutków indywidualnego wykorzystania tej informacji.

Powyższe Aflopa zastrzega także w przypadku zamieszczenia na stronie innych tego typu informacji lub porad.

§3

LINKI DO ZEWNĘTRZNYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH

Strona internetowa Zatoka Komfortu może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych. Linki te służą wyłącznie ułatwieniu szybkiego znalezienia przez odwiedzającego odpowiednich stron internetowych, usług lub produktów, które mogą go zainteresować. Aflopa nie odpowiada za działania właścicieli ani operatorów tych stron internetowych, za dostarczane przez nich towary lub usługi ani za treści prezentowane na ich stronach internetowych.

§4

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie ze strony internetowej nie wymaga rejestracji ani podania danych osobowych. W przypadk, gdy będą Państwo zainteresowani kontaktem z Aflopa, lub będą Państwo zainteresowani zamówieniem naszego Newslettera, proszeni będą Państwo o wypełnienie formularza na stronie, poprzez podanie danych osobowych (imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail).

Danymi osobowymi przekazanymi za pośrednictwem strony internetowej Zatoka Komfortu administrować będzie Aflopa Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Pabianicach (95-200), przy ul. Partyzanckiej 133/151 (szczegółowe dane w główce niniejszych Zasad).

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak może okazać się konieczne dla realizacji celu, dla którego zostały przekazane. W każdej chwili mogą Państwo żądać zmiany lub usunięcia danych. W każdej chwili mogą także zrezygnować Państwo z otrzymywania naszego Newslettera. W tym celu proszę wysłać do Aflopa informację za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Zatoka Komfortu.

Przekazane przez Państwa dane osobowe mogą być przez Aflopa gromadzone i wykorzystywane po to, by Aflopa mogła odpowiadać na kierowane przez Państwa pytania i prośby, realizować składane przez Państwa zamówienia lub wnioski, kierować i wypełniać zobowiązania wynikające z każdej łączącej Aflopa z Państwem umowy, przewidywać i rozwiązywać problemy mogące dotyczyć  wszelkich oferowanych przez Aflopa towarów i usług i zapewniać produkty lub usługi spełniające Państwa oczekiwania i potrzeby.

Żadne informacje, mogące doprowadzić do Państwa identyfikacji, nie będą przez Aflopa ujawniane bez Państwa zezwolenia, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w niniejszej polityce prywatności, wymaganych lub dopuszczonych do ujawnienia przez obowiązujące przepisy (w szczególności na skutek żądania uprawnionych organów w postępowaniu sądowym lub administracyjnym) lub też, w sytuacji gdy działanie takie będzie niezbędne dla ochrony praw i interesów Aflopa lub naszych klientów.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Aflopa może w dowolnym momencie zmienić lub wprowadzić nowe zasady korzystania ze strony internetowej. Będą one obowiązywać z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej Zatoka Komfortu. W żadnym razie zmiany te nie wpłyną na ograniczenie ochrony przekazanych Aflopa przez Państwa danych osobowych.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub zażalenia dotyczące niniejszej strony internetowej, prosimy o kontakt z administratorem strony internetowej Zatoka Komfortu.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Polityka cookies